Winterklaar

Naar aanleiding van de onlangs door het bestuur uitgevoerde controle op het winterklaar zijn van ons volkstuinencomplex willen we u er, in het algemeen, op wijzen dat o.a. de tuinen en paden er verzorgt bij dienen te liggen.
Bij de werkzaamheden dient u er o.a. rekening mee te houden dat de breedte van de paden tussen de tuinen afgestemd is om daar met een kruiwagen gebruik van te kunnen maken.
Deze paden mogen dus niet versmald worden en mag er direct langs deze paden geen hoge begroeiing, hekwerken of bouwsels geplaatst worden.

Biologisch tuinieren

Groentebedden
Teeltwisseling door verschilende groentebedden te gebruiken met daarop elk jaar een ander gewas.

Ons streven is om zo biologisch mogelijk te verbouwen. Maar wat houdt dat nu in? Met andere woorden, wat maakt het biologisch:

  • de tuinder gebruikt in principe biologisch uitgangsmateriaal
  • er mogen alleen toegestane meststoffen worden gebruikt.
  • er wordt vruchtwisseling toegepast
  • de teler kiest rassen die geschikt zijn voor biologische landbouw
  • er worden natuurlijke vijanden ingezet tegen parasieten
  • onkruid mag alleen mechanisch worden bestreden
  • plastic bodembedekkingsmateriaal mag alleen als dit afbreekbaar is
  • geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen
  • gewassen groeien in principe in de bodem