Een nieuwe ‘creazione’: het teeltplan

Zoals ik in het vorige blog al zei: moestuinieren is net pizzabakken. Deze keer gaat het over de ’topping’ van de bodem. Wordt het de bekende ‘quattro stagioni’ van kool, vlinderbloemigen, overige gewassen en nachtschade? Of gaan we het anders doen?

Zoals de pizzabakker het in de Iglo-reclame uit de jaren ’80 heeft over een nieuwe ‘creazione’ voor een recept hebben tuinders het over hun teeltplan. Een teeltplan stel je op aan de hand van je wensen over de groenten. Wil je kolen? Wil je bonen? Wil je aardappelen?

In een tuinplan kunt je de moestuin indelen in verschillende vakken. De groenten die je dit jaar in het eerste vak neerzet, schuiven elk jaar een vak op; dit wordt wisselteelt genoemd

Vier vakken

Net als een pizza quattro stagioni bestaan veel tuinen uit vier vakken. Om het jaar wordt een andere plantengroep in een ander vak gezet. Deze teeltwisseling wordt toegepast om uitputting van de grond en het ontstaan van ziekten en plagen te voorkomen.

het veelgebruikte viervaks-teeltplan bestaat uit een vak voor kolen, bonen, voor bladgewassen of vruchtgewassen en voor nachtschades, zoals aardappelen of tomaten. Elke plantensoort vraagt een andere bemesting.

Zo kunnen kolen veel mest verdragen. De bonen, die tot de vlinderbloemigen behoren hebben bijna geen mest nodig, omdat ze zelf stikstof uit de lucht halen en deze als knobbeltjes aan hun wortels opslaan in de grond. In de teeltwisseling komen de bonen een jaar later op de plaats van de kolen te staan.

Vruchtgewasssen hebben weinig last van ziektes in de grond. Daarom komen de aardappelen een jaar later op de plaats van de vruchtgewassen.

Zes vakken

Een ander veelgebruikt schema is met zes vakken te realiseren: kolen, bladgroenten, vruchtgroenten,wortelgewassen, aardappelen en peulgewassen.

Tien vakken

Mijn teeltplan bevat tien vakken. Dat houdt in dat elke plantengroep slechts eens in de tien jaar op dezelfde plaatst staat. In dit plan komen echter twee keer aardbeien voor en twee keer vlinderbloemigen. Vaak zie je dat in een tien-beddenschema gekozen wordt voor twee aardappelbedden. Ik heb gekozen voor twee bedden met bonen en erwten. De vlinderbloemigen komen dus eens in de vijf jaar op hetzelfde stukje grond te staan.

Mijn teeltplan bestaat uit de volgende bedden:

  1. Kolen (ruccola, radijs, rodekool, witte kool en boerenkool)
  2. Bladgewassen (sla, spinazie)
  3. Vruchtgewassen (pompoen, komkommer)
  4. Bloemen
  5. Bonen (vlinderbloemigen)
  6. Aardbeien (eerste jaars)
  7. Aardbeien (tweede jaars)
  8. Wortelgewassen (ui en worteltjes)
  9. Aardappelen (nachtschade)
  10. Erwten en peulen (vlinderbloemigen)

Naast deze tien groentebedden staan langs de rand van de tuin de zwarte- en rode bessen, de framboos, de braam en de vaste planten, zoals rabarber.